Już niedługo - zmiany w prawie e-commerce

13 czerwca 2014 roku mija termin wyznaczony państwom członkowskim UE (w tym Polsce), do przyjęcia i opublikowania przepisów wykonawczych, implementujących dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniającą dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylającą dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. Chodzi więc o zmiany dotyczące szeroko rozumianego prawa e-commerce, realizujące się poprzez uchwalenie nowej ustawy o prawach konsumenta. Skutki będą obejmowały m.in. nowelizację przepisów niektórych ustaw (np. Kodeksu Cywilnego), jak również uchylenie innych ustaw w całości (np. ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej).


Cały artykuł możesz przeczytać na stronie legalniewsieci.pl


Jeżeli interesują Cię zagadnienia prawne dotyczące Twojej strony internetowej:

 
Jako nasz klient możesz uzyskać do 20% rabatu na usługi LEXLAB*.
* rabat dotyczy wybranych usług  - szczegóły wkrótce.

żródło: legalniewsieci.pl

Dodaj komentarz
Podziel się tym adresem
Do góry
Kontakt