Identyfikacje wizualne

Identyfikacja wizualna to zbiór spójnych elementów składających się na oprawę wizualną firmy. Stosuje się je by uzyskać czytelną i konsekwentną identyfikację firmy oraz wyróżnienia jej spośród innych podmiotów. Podstawę stanowi znak graficzny - logotyp, od którego rozpoczyna się proces powstawania identyfikacji i dokumentacji projektowej umożliwiającej stosowanie znaku na róznych polach eksploatacji. 
Nośniki takie jak: wizytówka, papier firmowy, różnego rodzaju formy plansz, szyldy, zastawki reklamowe, gadżety, koszulki itp - wspomagają działania marketingowe firmy i wspierają proces rozpowszechniania informacji na jej temat.

 • Co to są pola eksploatacji

  Pola eksploatacji to sposoby rozpowszechniania utworu, w tym wypadku oprawy wizualnej. Polem eksploatacji może być np. zapis magnetyczny, dystrybucja techniką cyfrową, druk, najem i wypożyczanie, publiczne wykonanie, emisja w mediach elektronicznych itp. Dokumentacja która powstaje w ramach identyfikacji wizualnej powinna określać zasady stosowania logotypu w konkretnych polach eksploatacji z których korzysta firma. Np. określa jak powinno być umiszczone logo na papierze firmowym lub plakacie a jak nie powinno być używane by pozostało czytelne. Brak takich ustaleń może spowodować, że nawet ładny, estetyczny znak straci wiele i to tylko dlatego, że został żle wyeksponowany lub koliduje z innymi znakami graficznymi pokazywanymi w tym samym miejscu.

 • Dlaczego czasem warto zmienić identyfikacje wizualną

  Wiele dużych firm zmienia identyfikację wizualną wprowadzając nową markę, nowy produkt, nowa politykę marketingową. Zmiany te zwykle miały podkreślać odcięcie się od tego co było. Po przez wprowadzenie czegoś nowego miały nakreśliać przyszłość w innych kolorach.. Inną rzeczą oczywiśćie jest wprowadzanie nowej oprawy wizualnej z powodu tego, że poprzednia się nie sprawdziła lub estetycznie odbiega od aktualnie panującej estetyki. W wielu przypadkach zmiana identyfikacji wizualnej jest nieznaczna a raczej polega na rozbudowie jej o dodatkowe elementy. Jednak należy pamiętać że zawsze wdrożenie nowych projektów wiąże się z nakładami pracy , czasu i pieniędzy. Ponieważ wymiana tego co było na nowe samo się nie zrobi..

 • Dlaczego warto mieć identyfikację i to na wysokim poziomie

  Od początku istnienia, człowiek tworzył symbole i wiązał z nimi różne znaczenia. Utożsamiał z nimi też idee, które przekazywał i zaszczepiał innym. Znaki te w końcu zaczeły stanowić rodzaj klucza pozwalającego odróznić ludzi między sobą a także wyróżnić silne osobowości. Totemy, herby, tatuaże określały grupy i jednostki do nich należące. Tworzone przez artystów stawały się synonimem wartości duchowych i materialnych, strzegły tajemnic ale też odkrywały drogi do celu. Dzisiaj nadal znak graficzny pełni dużą rolę w wielu dziedzinach zwłaszcza w zastosowaniach komercyjnych. Będąc nośnikiem idei i statusu różnego rodzaju instytucji i podmiotów gospodarczych podkreśla  panujace trendy i bierze spory udział w kreowaniu rzeczywistości.

  Tak dawniej jak i teraz posiadanie własnego znaku graficznego daje wiele korzyści. W wielu przypadkach wrażenie wywołane identyfikacją pozwala na zjednanie lub odstraszenie potencjalnego partnera w interesach. Jeżeli Twoja firma nie posiada swojego znaku graficznego lub ma go ale nie wie jak nim się posługować to skontaktuj się z nami. 

 • Zobacz przykłady realizacji

Podziel się tym adresem
Do góry
Kontakt